Volám sa Karolína

Pochádzam zo Zlatých Moraviec a som presvedčená, že kvalitná zdravotná starostlivosť by mala byť dostupná nielen vo veľkých, ale aj v malých mestách.

Po štúdiu a viacerých pracovných skúsenostiach som sa rozhodla vrátiť domov, aby som tak prispela k zvýšeniu úrovne zdravotnej starostlivosti v meste, odkiaľ pochádzam a ktoré mám rada.

V doterajšej praxi som od pacientov častokrát počula, že nedostávajú priestor svoj problém dostatočne opísať, sú posielaní od dverí k dverám, skončia s predpísanými liekmi, alebo odporučením na operáciu. O tom, čo im vlastne je, im avšak len málokto povie. Pri svojej práci preto kladiem dôraz na to, aby boli moji pacienti vypočutí, porozumeli svojmu problému, vedeli ako ho riešiť a aby sme tak spoločne a efektívne pracovali na jeho odstránení.

Karolína Valach Predáčová

Vzdelanie

 • FYZIQ - časť loga

  Fyzioterapia Ostravská univerzita

  Magisterské štúdium

  Lékařská fakulta

  2019 — 2022

 • FYZIQ - časť loga

  Fyzioterapia Slovenská zdravotnícka univerzita

  Bakalárske štúdium

  FOaZOŠ

  2016 — 2019

 • FYZIQ - časť loga

  Fyzioterapia Univerzita Palackého v Olomouci

  Bakalárske štúdium

  Fakulta zdravotnických věd

  2018

 • Pracovné skúsenosti

 • FYZIQ - časť loga

  Fyzioterapeut — Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, BA

  Práca predovšetkým v ambulantnej časti nemocnice, menej často na rehabilitačnom lôžkovom oddelení. Individuálna rehabilitácia detských aj dospelých pacientov s prevažne ortopedickými a funkčnými problémami. Skupinové cvičenia v bazéne a v telocvični.

  2020 - 2022

 • FYZIQ - časť loga

  Fyzioterapeut

  Individuálna fyzioterapia v ambulantnom zariadení - kinezioterapia, fyzikálna terapia.

  2019 - 2020

 • FYZIQ - časť loga

  Asistent pri hipoterapii — dobrovoľníctvo v Ryzáček, z.s., OLOMOUC, ČR

  Asistovanie pri hipoterapii prevažne detských pacientov s centrálnymi poruchami jemnej a hrubej motoriky.

  2018 - 2019

 • Kurzy a školenia

 • FYZIQ - časť loga

  Certifikovaný kurz Osobný tréner

  2023

 • FYZIQ - časť loga

  Vojtova metóda časť A

  2023

 • FYZIQ - časť loga

  DNS časť B

  2022

 • FYZIQ - časť loga

  Kurz metódy L. Mojžišovej časť B (ošetrenie svalov panvového dna per rectum)

  2022

 • FYZIQ - časť loga

  Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom

  2022

 • FYZIQ - časť loga

  DNS časť A

  2022

 • FYZIQ - časť loga

  Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom

  2021

 • FYZIQ - časť loga

  Terapeutické využitie Kinesio tapu

  2018