Fyzioterapia

Kinezioterapia + mäkké a mobilizačné techniky

Kinezioterapia doslova znamená terapia pohybom. Zahŕňa rôzne formy aktívneho cvičenia. V súčasnosti máme k dispozícii množstvo terapeutických postupov, prostredníctvom ktorých zvyšujeme svalovú silu a vytrvalosť, zlepšujeme kondíciu a stabilitu celého tela a jednotlivých kĺbov, učíme svaly správne a efektívne pracovať, ale aj relaxovať.

Cieľom kinezioterapie je subjektívne a objektívne zlepšenie zdravotného stavu v zmysle redukcie bolesti, prinavrátenia sebaistoty, zlepšenia výkonu a celkovej kvality života v mnohých aspektoch.