Kinesiotaping

Tejpovanie alebo kinesiotaping je terapeutická metóda spočívajúca v nalepení špeciálnej pásky vyvinutej za týmto účelom na povrch tela.

Tejp je elastická páska s vlnovkovito naneseným lepidlom, použitý materiál je hypoalergénny. Efekt použitia tejpu je čisto mechanický (páska neobsahuje žiadne analgetiká ani iné účinné látky) a priamo závislý na technike nalepenia a skúsenosti terapeuta. Tejp vydrží na tele niekoľko dní (spravidla 3 až 5), neobmedzuje pohyb a je možné sa s ním sprchovať.

Účinky podľa zvolenej techniky sú nasledovné: utlmenie svalu (uvoľnenie, zníženie bolesti), aktivácia svalu (povzbudenie v jeho funkcii), ovplyvnenie postavenia kĺbu, povzbudenie lymfatického obehu a vstrebávanie modrín.