Mäkké a mobilizačné techniky

Mäkké techniky sú súčasťou manuálnej (mechanickej) terapie a používajú sa s cieľom uvoľniť mäkké štruktúry (kožu, podkožie, fascie, svaly).

Mobilizačné techniky používame na uvoľnenie funkčných kĺbnych blokád, teda na obnovu fyziologickej (prirodzenej, zdravej) kĺbnej pohyblivosti.

Mäkké a mobilizačné techniky sú spravidla vnímané ako príjemné a prinášajú bezprostrednú úľavu. Avšak samy o sebe nezabezpečujú trvalé a dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu alebo odstránenie problému. Na to je potrebná aktívna spolupráca klienta a fyzioterapeuta, ktorý navrhne liečebnú stratégiu, odporučí a naučí cvičenie, úpravu pohybového stereotypu…